Latest Jobs

(ITI) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये २०२०-२१ प्रवेश सुरु

Saturday, August 01, 2020
ITI प्रवेश सुरु २०२०-२१  महाराष्ट्र राज्यातील सर्व ITI मध्ये प्रवेश सुरु झालेले आहेत. सर्व १० वी तसेच १२ वी उत्तीर्ण विध्यार्थी iti  मध्य...१० वी चा निकाल २९ जुलै २०२० ला दुफारी १ वाजता लागणार

Tuesday, July 28, 2020
दहावीचा निकाल होणार दुफारी  १ वाजता जाहीर दहावीचा निकाल २९ जुलै २०२० म्हणजेच उद्या दुफारी  १ वाजता जाहीर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र रा...