Question Paper

Question Paper

नमस्कार, मित्रांनो सर्वपथम “महाराष्ट्र सरकारी नौकरी” पोर्टल वर आपले स्वागत आहे.

दरवर्षी अनेकजन परीक्षेची तयारी करत असतात. परीक्षाची तयारी करत असतांना प्रश्नपत्रिकांची खूप मदत होत असते. अस्या प्रकारे होणार्या सर्व परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका “महाराष्ट्र सरकारी नौकरी” पोर्टल वर विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत व आझुन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

“महाराष्ट्र सरकारी नौकरी” पोर्उटलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिका खालीलप्रमाणे देण्यात आल्या आहेत, आपणस जी प्रश्नपत्रिका हवी असेल त्यावर क्लिक करून डाऊनलोड करू शकतात.

अनु क्रमांकप्रश्नपत्रिकाडाउनलोड करा
1AFCAT Online Mock Test Freeक्लिक करा.
2(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकाक्लिक करा.
3(UPSC) केंद्रीय लोकसेवा आयोग मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकाक्लिक करा.
More Question Papers


सूचना: अधिक प्रश्नपत्रिका लवकरच उपलध होतील.

Back to top button

Join Whatsapp Group