महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मध्ये विविध जागांसाठी भरती

MPSC Bharti 2022 Details

MPSC Bharti 2022 Notification: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मध्ये विविध जागांसाठी भरती, MPSC Notification 2022 मध्ये गट-अ, गट-ब आणि इतर पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवार ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

आपल्या आवडत्या भाषेमध्ये वाचा.

English मराठीनौकरी

MPSC Bharti Notification Details

अर्ज करण्याचे माध्यम

ऑनलाईन

एकूण पदसंख्या

४०५ पदे

संस्था

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

नोकरी करण्याचे ठिकाण

महाराष्ट्र

अर्ज करण्यासाठी शेवटची दिनांक

१४ एप्रिल २०२२

अर्ज सुरु होण्याची दिनांक

मार्च २०२२

भरती प्रकार

सरकारी

निवड मध्यम (Selection Process)

अधिकृत वेबसाईट

mpsc.gov.in

पदसंख्या आणि पदाचे नाव:

MPSC Recruitment 2022 Posts

पद क्रविभागाचे नावपद
1उप जिल्हाधिकारी, गट-अ१२
2पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ१६
3सहायक राज्य कर आयुक्त, गट-अ३१
4गट विकास अधिकारी व तस्यम पदे, गट-अ१५
5सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ१५
6उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ०४
7सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ२२
8उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ१०
9सहायक आयुक्त/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ१५
10उपशिक्षणाधिकारी व तस्यम पदे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब२५
11कक्ष अधिकारी, गट-ब३९
12सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब०४
13सहायक गटविकास अधिकारी, व तस्यम पदे, गट-ब१७
14सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब१८
15उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट-ब१५
16उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब०१
17सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब०१
18कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब१६
19सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब५४
20मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-ब७५

शैक्षणिक योग्यता:

 • उप जिल्हाधिकारी, गट-अ: पदवीधर
 • पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ: पदवीधर
 • सहायक राज्य कर आयुक्त, गट-अ: पदवीधर
 • गट विकास अधिकारी व तस्यम पदे, गट-अ: पदवीधर
 • सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ: B.com/ CA / ICWA/ MBA.
 • उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ: अभियांत्रिकी पदवी/ विज्ञान शाखेतील पदवी.
 • सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ: पदवीधर
 • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ: पदवीधर
 • सहायक आयुक्त/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ: पदवीधर
 • उपशिक्षणाधिकारी व तस्यम पदे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब: पदवी.
 • कक्ष अधिकारी, गट-ब: पदवी.
 • सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब: पदवी.
 • सहायक गटविकास अधिकारी, व तस्यम पदे, गट-ब: पदवी.
 • सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब: पदवी.
 • उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट-ब: पदवी.
 • उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब: पदवी.
 • सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब: पदवी.
 • कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब: पदवी.
 • सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब: पदवी.
 • मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-ब: पदवी.

वेतन/ पगार:

 • उप जिल्हाधिकारी, गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सहायक राज्य कर आयुक्त, गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • गट विकास अधिकारी व तस्यम पदे, गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • उद्योग उप संचालक (तांत्रिक), गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सहायक आयुक्त/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • उपशिक्षणाधिकारी व तस्यम पदे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • कक्ष अधिकारी, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सहायक गटविकास अधिकारी, व तस्यम पदे, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.
 • मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-ब: वेतन संबधी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाहीर झालेली जाहिरात PDF पहावी.

वय मर्यादा:-

 • या तारखेप्रमाणे: २०२२ रोजी.
 • कमीत कमी: १९ वर्ष.
 • जास्तीत जास्त: ३८ वर्ष.
 • वयामध्ये सूट: जाहीर झालेल्या जाहिरातीमध्ये दिले आहे.

आपले वय मोजा: मोजण्यासाठी क्लिक करा.

अर्ज / परीक्षा फीस:

 • Open/OBC/EWS: ₹५४४/-.
 • SC/ST: ₹३४४/-.
 • Pwd/ Female: ₹३४४/-.

फीस पे मध्यम:

 • ऑनलाईन ATM / Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI द्वारे पे करू शकता. कृपया पैसे पाठवण्यापूर्वी वेबसाईट वरील सर्व नियम व अटी वाचून घ्या.

पात्रता:

पुरुष/महिला

अर्ज कसा करावा?

आपण खाली दिलेल्या स्टेप वाचून आपण अगदी सोप्या पद्धतीने अर्ज करू शकता.

 • सर्वप्रथम जाहीर झालेली जाहिरात (PDF) पर्यायाववर क्लिक करा.
 • जाहीर झालेले Notification PDF मध्ये ओपन होईल ते पूर्ण वाचून घ्या.
 • खाली दिलेल्या ऑनलाईन अर्ज पर्यायावर क्लिक करा. आपण भरती च्या पोर्टल वरती पोहचाल.
 • अधिकृत पोर्टलवर सर्व अटी व शर्ती वाचून घ्या.
 • अधिकृत पोर्टलवर आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरा.
 • अर्ज भरून झाल्यावर अर्जाची प्रिंट काढून घ्या.

शेवटची दिनांक: १४ एप्रिल २०२२

अर्ज सुरु होण्याची तारीख: मार्च २०२२


अधिकृत वेबसाईटजाहीर झालेली जाहिरात (PDF)ऑनलाईन अर्ज/नोंदणी कराई फॉर्म सेवापुस्तकेनवीन नोकरीची माहिती

MPSC Recruitment 2022 – Apply Details:

MPSC (Maharashtra State Service Main Examination 2021) Recruitment 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मध्ये विविध पदांसाठी भरती साठी जाहिरात आलेले आहे. या पदांसाठी तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकता. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक १४ एप्रिल २०२२ आहे. अर्ज सुरु होण्याची तारीख मार्च २०२२ आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ची अधिकृत वेबसाईट mpsc.gov.in हि आहे. अधिक माहिती तसेच अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वर दिलेली जाहिरात बघावी.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मध्ये पदवी असलेले उमेदवार अर्ज करू शकता. उमेदवारांना अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करता येईल.

अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाईटवरून जाहीर झालेली जाहिरात पूर्ण वाचून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारी नौकरी.

महत्वाची सूचना: महाराष्ट्र सरकारी नौकरी मार्फत महत्वाची माहिती मिळवण्यासाठीआम्हाला इतर माध्यंमावर फॉलो करायला विसरू नका.

Vishal Baste

Hey, I'm Vishal Narayan Baste. I'm a blogger and web designer. I have done many courses in different fields like Computer or Commerce Field. I love Programming and Writing.
Back to top button

Join Whatsapp Group