जिल्हा परिषद मध्ये १८३५७ जागांसाठी भरती

ZP Bharti 2023 Details

ZP Bharti 2023: जिल्हा परिषद मध्ये १८३५७ जागांसाठी भरती, Zilla Parishad Notification 2023 मध्ये विविध या पदांसाठी योग्य शैक्षणिक पात्रता असलेले उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

आपल्या आवडत्या भाषेमध्ये वाचा.

English मराठीनौकरी

ZP Bharti Notification 2023

अर्ज करण्याचे माध्यमऑनलाइन
एकूण पदसंख्या१८३५७ पदे
संस्थाजिल्हा परिषद
नोकरी करण्याचे ठिकाणमहाराष्ट्र
शेवटची दिनांक२५ ऑगस्ट २०२३
जाहिरात दिनांकऑगस्ट २०२३
भरती प्रकारसरकारी
निवड मध्यम (Selection Process)
अधिकृत वेबसाईटwww.rdd.maharashtra.gov.in

पद आणि पदसंख्या (ZP Recruitment 2023 Vacancy):

पद क्र.पदाचे नावपदसंख्या
आरोग्य पर्यवेक्षक
आरोग्य सेवक (पुरुष)
आरोग्य सेवक (महिला)
औषध निर्माण अधिकारी
कंत्राटी ग्रामसेवक
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)
कनिष्ठ आरेखक
१०कनिष्ठ यांत्रिकी
११कनिष्ठ लेखाधिकारी
१२कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)
१३कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)
१४तारतंत्री
१५जोडारी
१६पर्यवेक्षिका
१७पशुधन पर्यवेक्षक
१८प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
१९यांत्रिकी
२०रिगमन (दोरखंडवाला)
२१वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक
२२वरिष्ठ सहाय्यक लेखा
२३विस्तार अधिकारी (कृषी)
२४विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
२५विस्तार अधिकारी (शिक्षण)
२६विस्तार अधिकारी (पंचायत)
२७स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे)
२८लघुलेखक (उच्चश्रेणी)

शैक्षणिक योग्यता/ Eligibility Criteria:

 • आरोग्य पर्यवेक्षक: विज्ञान पदवी आणि बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा १२ महिन्यांचा कोर्स.
 • आरोग्य सेवक (पुरुष): १० वी उत्तीर्ण.
 • आरोग्य सेवक (महिला): सहाय्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये नोंद.
 • औषध निर्माण अधिकारी: बी.फार्म / डी.फार्म.
 • कंत्राटी ग्रामसेवक: १२ वी उत्तीर्ण किंवा अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा BWS किंवा कृषी डिप्लोमा/पदवी.
 • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य): स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा.
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत): विद्युत अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा.
 • कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी): यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा.
 • कनिष्ठ आरेखक: १० वी उत्तीर्ण आणि स्थापत्य आरेखक कोर्स.
 • कनिष्ठ यांत्रिकी: तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या यांत्रिकी विषयातील कोर्स आणि ०५ वर्षे अनुभव.
 • कनिष्ठ लेखाधिकारी: पदवीधर आणि ०५ वर्षे अनुभव.
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक): १० वी उत्तीर्ण आणि मराठी व इंग्रजी टंकलेखन ३० श.प्र.मि.
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा): १० वी उत्तीर्ण आणि मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि.
 • तारतंत्री: तारतंत्री प्रमाणपत्र.
 • जोडारी: ०४ थी उत्तीर्ण आणि ०२ वर्षे अनुभव.
 • पर्यवेक्षिका: समाजशास्त्र / गृहविज्ञान/शिक्षण/ बालविकास/पोषण पदवी.
 • पशुधन पर्यवेक्षक: पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी.
 • प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ: भौतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र/जीवशास्त्र/प्राणीशास्त्र/मायक्रोबायोलॉजी पदवी.
 • यांत्रिकी: १० वी उत्तीर्ण आणि ITI.
 • रिगमन (दोरखंडवाला): १० वी उत्तीर्ण आणि अवजड वाहन चालक परवाना आणि ०१ वर्ष अनुभव.
 • वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक: पदवीधर.
 • वरिष्ठ सहाय्यक लेखा: बी.कॉम आणि ०३ वर्षे अनुभव.
 • विस्तार अधिकारी (कृषी): कृषी पदवी.
 • विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी): विज्ञान,कृषी, वाणिज्य, किंवा वाडःमय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित/सांख्यिकी विषयासोबत पदवी.
 • विस्तार अधिकारी (शिक्षण): बी.ए./बी.एस्सी / बी.कॉम आणि बी.एड. आणि ०३ वर्षे अनुभव.
 • विस्तार अधिकारी (पंचायत): विधिद्वारे संस्थापित विद्यापीठाची पदवी.
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे): १० वी उत्तीर्ण आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्स किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी डिप्लोमा पदव्युत्तर पदवी.
 • लघुलेखक (उच्चश्रेणी): १० वी उत्तीर्ण आणि इंग्रजी किंवा मराठी लघुलेखन १२० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. व मराठी ३० श.प्र.मि.

वेतन/ पगार/ Pay Scale:

 • आरोग्य पर्यवेक्षक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • आरोग्य सेवक (पुरुष): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • आरोग्य सेवक (महिला): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • औषध निर्माण अधिकारी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कंत्राटी ग्रामसेवक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ आरेखक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ यांत्रिकी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ लेखाधिकारी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • तारतंत्री: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • जोडारी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • पर्यवेक्षिका: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • पशुधन पर्यवेक्षक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • यांत्रिकी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • रिगमन (दोरखंडवाला): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • वरिष्ठ सहाय्यक लेखा: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • विस्तार अधिकारी (कृषी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • विस्तार अधिकारी (शिक्षण): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • विस्तार अधिकारी (पंचायत): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे) / Civil Engineering Assistant (Construction/Minor Irrigation): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • लघुलेखक (उच्चश्रेणी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.

वय मर्यादा/ Age Limit:

 • या तारखेप्रमाणे: 2023 रोजी.
 • कमीत कमी: – वर्ष.
 • जास्तीत जास्त: २५ वर्ष.
 • वयामध्ये सूट: जाहीर झालेल्या जाहिरातीमध्ये दिले आहे.

आपले वय मोजा: मोजण्यासाठी क्लिक करा.

अर्ज/ परीक्षा फीस:

 • Open/OBC/EWS: ₹१०००.
 • SC/ST: ₹९००.
 • PWD/ Female: फि नाही.

फीस पे मध्यम:

 • ऑनलाईन ATM / Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI द्वारे पे करू शकता. कृपया पैसे पाठवण्यापूर्वी वेबसाईट वरील सर्व नियम व अटी वाचून घ्या.

पात्रता:

 • पुरुष
 • महिला

जिल्हा परिषद भरती अर्ज कसा करावा?

आपण खाली दिलेल्या स्टेप वाचून आपण अगदी सोप्या पद्धतीने अर्ज करू शकता.

 • सर्वप्रथम जाहीर झालेली जाहिरात (PDF) पर्यायाववर क्लिक करा.
 • जाहीर झालेले Notification PDF मध्ये ओपन होईल ते पूर्ण वाचून घ्या.
 • किंवा जिल्हा परिषद च्या अधिकृत वेबसाईट www.rdd.maharashtra.gov.in ला भेट द्या.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३ आहे.
 • खाली दिलेल्या ऑनलाईन अर्ज पर्यायावर क्लिक करा. आपण भरती च्या पोर्टल वरती पोहचाल.
 • अधिकृत पोर्टलवर सर्व अटी व शर्ती वाचून घ्या.
 • अधिकृत पोर्टलवर आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरा.
 • अर्ज भरून झाल्यावर अर्जाची प्रिंट काढून घ्या.
 • अर्ज भरून झाल्यावर अर्जाची प्रिंट काढून घ्या.

शेवटची दिनांक: २५ ऑगस्ट २०२३

जाहिरात तारीख: ऑगस्ट २०२३

ZP Recruitment Apply Online:


अधिकृत वेबसाईटजाहीर झालेली जाहिरात (PDF)ऑनलाईन अर्ज/नोंदणी कराई फॉर्म सेवापुस्तकेनवीन नोकरीची माहिती

ZP Recruitment 2023 Details:

ZP Recruitment 2023 Across India: जिल्हा परिषद मध्ये विविध पदांसाठी भरती साठी जाहिरात आलेली आहे. या पदांसाठी तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकता. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३ आहे. अर्ज सुरु होण्याची तारीख ऑगस्ट २०२३ आहे.

जिल्हा परिषद ची अधिकृत वेबसाईट ssc.nic.in हि आहे. अधिक माहिती तसेच अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वर दिलेली जाहिरात बघावी.

जिल्हा परिषद मध्ये विज्ञान पदवी आणि बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा 12 महिन्यांचा कोर्स असलेले उमेदवार अर्ज करू शकता. उमेदवारांना अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येईल.

अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाईटवरून जाहीर झालेली जाहिरात पूर्ण वाचून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारी नौकरी.

महत्वाची सूचना: महाराष्ट्र सरकारी नौकरी मार्फत महत्वाची माहिती मिळवण्यासाठीआम्हाला इतर माध्यंमावर फॉलो करायला विसरू नका.

Vishal Baste

Hey, I'm Vishal Narayan Baste. I'm a blogger and web designer. I have done many courses in different fields like Computer or Commerce Field. I love Programming and Writing.
Back to top button

Join Whatsapp Group