महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती

MIDC Bharti 2023 Details

MIDC Bharti 2023: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये ८०२ जागांसाठी भरती, MIDC Notification 2023 मध्ये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), उप अभियंता (स्थापत्य), उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी), सहयोगी रचनाकार, उप रचनाकार, उप मुख्य लेखा अधिकारी, सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य), सहाय्यक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी), सहाय्यक रचनाकार, सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ, लेखा अधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुटंकलेखक, सहाय्यक, लिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ लेखापाल, तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-2), वीजतंत्री (श्रेणी-2), पचालक (श्रेणी-2), जोडारी (श्रेणी-2), सहाय्यक आरेखक, अनुरेखक, गाळणी निरीक्षक, भूमापक, विभागीय अग्निशमन अधिकारी, सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी, कनिष्ठ संचार अधिकारी, वीजतंत्री (श्रेणी-2) (ऑटोमोबाईल), चालक तंत्र चालक, अग्निशमन विमोचक या पदांसाठी योग्य शैक्षणिक पात्रता असलेले उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

आपल्या आवडत्या भाषेमध्ये वाचा.

English मराठीनौकरी

MIDC Bharti Notification 2023

अर्ज करण्याचे माध्यमऑनलाइन
एकूण पदसंख्या८०२ पदे
संस्थामहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
नोकरी करण्याचे ठिकाणमहाराष्ट्र
शेवटची दिनांक२५ सप्टेंबर २०२३
जाहिरात दिनांकसप्टेंबर २०२३
भरती प्रकारसरकारी
निवड मध्यम (Selection Process)
अधिकृत वेबसाईटwww.midcindia.org

पद आणि पदसंख्या (MIDC Recruitment 2023 Vacancy):

पद क्र.पदाचे नावपदसंख्या
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)०३
उप अभियंता (स्थापत्य)१३
उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)०३
सहयोगी रचनाकार०२
उप रचनाकार०२
उप मुख्य लेखा अधिकारी०२
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)१०७
सहाय्यक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)२१
सहाय्यक रचनाकार०७
१०सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ०२
११लेखा अधिकारी०३
१२क्षेत्र व्यवस्थापक०८
१३कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)१७
१४कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)०२
१५लघुलेखक (उच्च श्रेणी)१४
१६लघुलेखक (निम्न श्रेणी)२०
१७लघुटंकलेखक०७
१८सहाय्यक०३
१९लिपिक टंकलेखक६६
२०वरिष्ठ लेखापाल०६
२१तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-2)३२
२२वीजतंत्री (श्रेणी-2)१८
२३पचालक (श्रेणी-2)१०३
२४जोडारी (श्रेणी-2)३४
२५सहाय्यक आरेखक०९
२६अनुरेखक४९
२७गाळणी निरीक्षक०२
२८भूमापक२६
२९विभागीय अग्निशमन अधिकारी०१
३०सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी०८
३१कनिष्ठ संचार अधिकारी०२
३२वीजतंत्री (श्रेणी-2) (ऑटोमोबाईल)०१
३३चालक तंत्र चालक२२
३४अग्निशमन विमोचक१८७

शैक्षणिक योग्यता/ Eligibility Criteria:

 • कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य): स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी आणि ०३/०७ वर्षे अनुभव.
 • उप अभियंता (स्थापत्य): स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी आणि ०३ वर्षे अनुभव.
 • उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी): विद्युत किंवा यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी आणि ०३ वर्षे अनुभव.
 • सहयोगी रचनाकार: स्थापत्य अभियांत्रिकी किंवा वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी आणि नगररचना विषयातील पदव्युत्तर पदवी ME (टाउन प्लानिंग) किंवा इंडस्ट्रियल टाउन प्लानिंग मधील पदवी / डिप्लोमा.
 • उप रचनाकार: स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि वास्तुशास्त्रज्ञ पदवी आणि ०३ वर्षे अनुभव.
 • उप मुख्य लेखा अधिकारी: पदवी आणि MBA (फायनान्स).
 • सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य): स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी.
 • सहाय्यक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी): विद्युत किंवा यांत्रिकी अभियांत्रिकी पदवी.
 • सहाय्यक रचनाकार: स्थापत्य अभियांत्रिकी किंवा वास्तुशास्त्र किंवा नगररचना पदवी.
 • सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ: वास्तुशास्त्र पदवी.
 • लेखा अधिकारी: B.com.
 • क्षेत्र व्यवस्थापक: पदवी.
 • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य): स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा.
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी): विद्युत किंवा यांत्रिकी अभियांत्रिकी डिप्लोमा.
 • लघुलेखक (उच्च श्रेणी): पदवी आणि मराठी लघुलेखन १०० श.प्र.मि. आणि’ इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन ४० श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन १२० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन ४० श.प्र.मि.
 • लघुलेखक (निम्न श्रेणी): पदवी आणि मराठी लघुलेखन ८० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन ४० श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन १०० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन ४० श.प्र.मि.
 • लघुटंकलेखक: पदवी आणि मराठी लघुलेखन ६० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन ४० श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी लघुलेखन ८० श.प्र.मि. आणि इंग्रजी व मराठी लघुटंकलेखन ४० श.प्र.मि.
 • सहाय्यक: पदवी.
 • लिपिक टंकलेखक: पदवी आणि मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि. आणि MS-CIT.
 • वरिष्ठ लेखापाल: B.com.
 • तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-2): औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची आरेखक स्थापत्य किंवा यांत्रिकी किंवा विद्युत या विषयातील अभ्यासक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी बांधकाम निरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण.
 • वीजतंत्री (श्रेणी-2): ITI (विद्युत) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनुज्ञापक मंडळाचे क्षमता प्रमाणपत्र.
 • पचालक (श्रेणी-2): १० वी उत्तीर्ण आणि ITI (तारयंत्री).
 • जोडारी (श्रेणी-2): १० वी उत्तीर्ण आणि ITI (जोडारी).
 • सहाय्यक आरेखक: १२वी (विज्ञान) उत्तीर्ण आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा ITI (आरेखन) आणि Auto-CAD.
 • अनुरेखक: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील स्थापत्य किंवा यांत्रिकी किंवा विद्युत विषयातील आरेखनाचा अभ्यासक्रम.
 • गाळणी निरीक्षक: B.Sc (केमिस्ट्री).
 • भूमापक: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा भूमापक अभ्यासक्रम आणि Auto-CAD.
 • विभागीय अग्निशमन अधिकारी: पदवी आणि B.E. (फायर) किंवा डिप्लोमा किंवा B.E. (सिव्हिल किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा मेकॅनिकल किंवा ऑटोमोबाईल किंवा केमिकल किंवा कॉम्प्युटर).
 • सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी: B.Sc (फिजिक्स किंवा केमिस्ट्री किंवा IT) किंवा सिव्हिल किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा मेकॅनिकल किंवा ऑटोमोबाईल किंवा कॉम्प्युटर किंवा केमिकल इंजिनिअरिंग पदवी किंवा डिप्लोमा.
 • कनिष्ठ संचार अधिकारी: BE (इलेक्ट्रॉनिक्स and टेलीकम्युनिकेशन किंवा इलेक्ट्रॉनिक and रेडिओ कम्युनिकेशन किंवा कॉम्प्युटर किंवा रेडिओ किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशन) M.Sc (इन्स्ट्रुमेंटेशन) किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स and रेडिओ इंजिनिअरिंग डिप्लोमा आणि ०२ and ५ ते ७ वर्षे अनुभ.
 • वीजतंत्री (श्रेणी-2) (ऑटोमोबाईल): १० वी उत्तीर्ण आणि ITI (इलेक्ट्रिशियन).
 • चालक तंत्र चालक: १० वी उत्तीर्ण आणि अवजड वाहन चालक परवाना आणि ०३ वर्षे अनुभव.
 • अग्निशमन विमोचक: १० वी उत्तीर्ण आणि अग्निशमन कोर्स आणि MS-CIT.

वेतन/ पगार/ Pay Scale:

 • कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • उप अभियंता (स्थापत्य): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • सहयोगी रचनाकार: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • उप रचनाकार: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • उप मुख्य लेखा अधिकारी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • सहाय्यक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • सहाय्यक रचनाकार: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • लेखा अधिकारी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • क्षेत्र व्यवस्थापक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • लघुलेखक (उच्च श्रेणी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • लघुलेखक (निम्न श्रेणी): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • लघुटंकलेखक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • सहाय्यक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • लिपिक टंकलेखक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • वरिष्ठ लेखापाल: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • तांत्रिक सहाय्यक (श्रेणी-2): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • वीजतंत्री (श्रेणी-2): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • पचालक (श्रेणी-2): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • जोडारी (श्रेणी-2): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • सहाय्यक आरेखक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • अनुरेखक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • गाळणी निरीक्षक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • भूमापक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • विभागीय अग्निशमन अधिकारी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • कनिष्ठ संचार अधिकारी: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • वीजतंत्री (श्रेणी-2) (ऑटोमोबाईल): वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • चालक तंत्र चालक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.
 • अग्निशमन विमोचक: वेतन संबधी अधिक माहितीसाही जाहिरात (PDF) पहावी.

वय मर्यादा/ Age Limit:

 • या तारखेप्रमाणे: 2023 रोजी.
 • कमीत कमी: – वर्ष.
 • जास्तीत जास्त: २५ वर्ष.
 • वयामध्ये सूट: जाहीर झालेल्या जाहिरातीमध्ये दिले आहे.

आपले वय मोजा: मोजण्यासाठी क्लिक करा.

अर्ज/ परीक्षा फीस:

 • Open/OBC/EWS: ₹१०००.
 • SC/ST: ₹९००.
 • PWD/ Female: फि नाही.

फीस पे मध्यम:

 • ऑनलाईन ATM / Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI द्वारे पे करू शकता. कृपया पैसे पाठवण्यापूर्वी वेबसाईट वरील सर्व नियम व अटी वाचून घ्या.

पात्रता:

 • पुरुष
 • महिला

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरती अर्ज कसा करावा?

आपण खाली दिलेल्या स्टेप वाचून आपण अगदी सोप्या पद्धतीने अर्ज करू शकता.

 • सर्वप्रथम जाहीर झालेली जाहिरात (PDF) पर्यायाववर क्लिक करा.
 • जाहीर झालेले Notification PDF मध्ये ओपन होईल ते पूर्ण वाचून घ्या.
 • किंवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ च्या अधिकृत वेबसाईट www.midcindia.org ला भेट द्या.
 • अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ आहे.
 • खाली दिलेल्या ऑनलाईन अर्ज पर्यायावर क्लिक करा. आपण भरती च्या पोर्टल वरती पोहचाल.
 • अधिकृत पोर्टलवर सर्व अटी व शर्ती वाचून घ्या.
 • अधिकृत पोर्टलवर आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरा.
 • अर्ज भरून झाल्यावर अर्जाची प्रिंट काढून घ्या.
 • अर्ज भरून झाल्यावर अर्जाची प्रिंट काढून घ्या.

शेवटची दिनांक: २५ सप्टेंबर २०२३

जाहिरात तारीख: सप्टेंबर २०२३

MIDC Recruitment Apply Online:


अधिकृत वेबसाईटजाहीर झालेली जाहिरात (PDF)ऑनलाईन अर्ज/नोंदणी कराई फॉर्म सेवापुस्तकेनवीन नोकरीची माहिती

MIDC Recruitment 2023 Details:

MIDC Recruitment 2023 Across India: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये विविध पदांसाठी भरती साठी जाहिरात आलेली आहे. या पदांसाठी तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकता. अर्ज करण्याची शेवटची दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ आहे. अर्ज सुरु होण्याची तारीख सप्टेंबर २०२३ आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ची अधिकृत वेबसाईट ssc.nic.in हि आहे. अधिक माहिती तसेच अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वर दिलेली जाहिरात बघावी.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी आणि 03/07 वर्षे अनुभव असलेले उमेदवार अर्ज करू शकता. उमेदवारांना अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येईल.

अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाईटवरून जाहीर झालेली जाहिरात पूर्ण वाचून घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारी नौकरी.

महत्वाची सूचना: महाराष्ट्र सरकारी नौकरी मार्फत महत्वाची माहिती मिळवण्यासाठीआम्हाला इतर माध्यंमावर फॉलो करायला विसरू नका.

Vishal Baste

Hey, I'm Vishal Narayan Baste. I'm a blogger and web designer. I have done many courses in different fields like Computer or Commerce Field. I love Programming and Writing.
Back to top button

Join Whatsapp Group