(MPSC) महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहे !!

MPSC Examination Postponed

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब पूर्व परीक्षा-2020 हि 11 एप्रिल 2021 रोजी घेण्यात येणार होती, परंतु वाढत्या कोरोनाच्या प्रभावामुळे हि परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला. परीक्षेची नवीन तारीख हि लवकरच कळवली जाणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहीर झालेले प्रसिधीपत्रक खाली दिलेले आहे ते वाचू शकता.

(MPSC) Maharashtra Secondary Service Commission Non-Gazetted, Group-B Pre-Examination-2020 examination has been postponed

The Maharashtra Public Service Commission (MPSC) Maharashtra Secondary Service Non-Gazetted, Group-B Pre-Examination 2020 was scheduled to be held on April 11, 2021, but due to the growing corona effect, the examination has been postponed.

In the meeting held by the Chief Minister, it was decided to postpone the examination. The new exam date will be announced soon.

You can read the press release issued by the Maharashtra Public Service Commission above.

Vishal Baste

Hello friends, I'm Vishal Narayan Baste. I Love Programming And Likes to Provide information to others.
Back to top button