(Indian Navy) भारतीय नौदल HallTicket Download

Indian Navy HallTicket

(Indian Navy) भारतीय नौदल – 1159 ट्रेड्समन मेट भरती परीक्षा हि 20 ते 22 मार्च 2021 रोजी होणार आहे. परीषेचे हॉलतिकीट आलेले आहेत. परीक्षेसाठी अर्ज केलेले विद्यार्थी आपले हॉलतिकीट डाउनलोड करू शकता.

Screenshot 88
  • प्रवेशपत्र खालील स्टेप ने डाउनलोड करू शकता.
  • खाली दिलेल्या Download Hallticket वर क्लिक करा.
  • भारतीय नौदल ची साईट ओपन होईल.
  • आपला नोंदणी क्रमांक व जन्म तारिक टाकून प्रतिमेत संख्या किवा अक्षरे दिसत आहे तसेच वरच्या रकान्यामध्ये टाका.
  • सबमिट बटनावर क्लिक करा.

Vishal Baste

Hey, I'm Vishal Narayan Baste. I'm a blogger and web designer. I have done many courses in different fields like Computer or Commerce Field. I love Programming and Writing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button