Latest Jobs

शिष्यवृत्ती फॉर्म जमा करण्यासाठी फॉर्म ला जोडायची कागदपत्रे

 

Submission of Scholarship Form Document Attached List


शिष्यवृत्ती फोर्म जमा करण्यासाठी खलील प्रमाणे लिस्ट दिलेली आहे खलील लिस्ट बघून विद्यार्थानी दिलेल्या फॉर्म च्या प्रिंटसोबत लावून कॉलेज मध्ये जमा करावा खाली दिलेल्या नंबर नुसार कागदपत्रे जोडावीत. उत्तपणाचा दाखल हा ओरिजनल तसेच या वर्षीचा असावा. 
 

आमच्याकडून फोर्म भरून मिळवा फोर्म भरण्यासाठी क्लिक करा    👈


शिष्वृत्ती  चे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्यासाठी तसेच उत्त्पानाचा दाखला, डोमासाईल, नोन्क्रिमेलिअर चे दाखले काढण्यासाठी संपर्क करा 9823378269 / 9325406872

विद्यार्थांनी ऑनलाइन  अर्जाच्या प्रिंट सोबत जोडायची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे,

 1. शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची झेरॉक्स
 2. वडिलांचा उत्त्प्नाचा दाखला ( ओरीजनल २०१९-२०२०)
 3. वडील ह्यात नसल्यास मृत्यु प्रमाणपत्र 
 4. आईवडील ह्यात नसल्यास पाल्न्पोष्ण करणार्यांचे प्रमाणपत्र 
 5. आईवडील यांचा घात्स्पोट झाला असल्यास कोर्टाचे प्रमाणपत्र 
 6. जातीचा दाखला झेरॉक्स
 7. नोन्क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र झेरॉक्स (फक्त NT/OBC/ SBC )
 8. डोमासाईल प्रमाणपत्र झेरॉक्स
 9. नँशन्यालिटी प्रमाणपत्र झेरॉक्स
 10. इयत्ता 10 वी पासून पुढचे गुणपत्रक झेरॉक्स
 11. मागील वर्षी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र झेरॉक्स
 12. शिक्षण GAP असेल तर GAP प्रमाणपत्र 
 13. आधारकार्ड झेरॉक्स
 14. स्वताचे बँकपासबुक झेरॉक्स
 15. रेशनकार्ड ( स्वताचे नाव असावे)
 16. ऑनलाइन अर्जावर अर्जदाराचा रंगीत फोटो लटकावावा 
 17. बँक आधार लिंक पावती ( फोर्म महाविद्यालयामधून घेऊन जावा)
 18. प्रवेश घेतलेल्या पावतीची झेरॉक्स
 19. प्रतिन्यापत्र ( सायबर मधून घावे)
( वर दिलेली कागदपत्रे वरील नंबर ने जोडावीत )

आमच्याकडून फोर्म भरून मिळवा फोर्म भरण्यासाठी क्लिक करा    👈


शिष्वृत्ती  चे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्यासाठी तसेच उत्त्पानाचा दाखला, डोमासाईल, नोन्क्रिमेलिअर चे दाखले काढण्यासाठी संपर्क करा 9823378269 / 9325406872

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

English

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


To submit the scholarship form, the following list is given. After looking at the following list, the student should submit it along with the print of the given form and submit it to the college. Attach the documents as per the number given below.  The filing should be original as well as this year's.
 Contact 9823378269/9325406872 to fill up the application form for the scholarship online and also to get the certificate of income, domicile, noncrimalier.


The documents to be attached by the students along with the print of the online application are as under
 • Xerox of school leaving certificate
 • Certificate of Income of Father (Original 2019-2020)
 • Death certificate if the father is not in it
 • Certificate of foster care if parents are not present
 • Court certificate if the parents were injured
 • Certificate of Xerox
 • Noncriminal Certificate Xerox (NT / OBC / SBC only)
 • Domicile Certificate Xerox
 • Xerox Certificate of Nationality
 • Xerox marks from class 10th onwards
 • Xerox certificate of passing last year
 • GAP certificate if education is GAP
 • Aadhaar Card Xerox
 • Own bank passbook Xerox
 • Ration card (should be your name)
 • A color photograph of the applicant should be hung on the online application
 • Bank Aadhaar Link Receipt (Form should be taken from the College)
 • Xerox of the admission receipt
 • Receipt (Cyber ​​wounds)
(The above documents should be attached with the above number)

Contact 9823378269/9325406872 to fill up the application form for the scholarship online and also to get the certificate of income, domicile, noncrimalier.


No comments

Please do not enter any spam link in the comment box.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();